444 26 29

-->

Toksikoloji

     

 

 

Çevre Sağlığı uzun yıllardır dünyanın gündeminde olmakla birlikte son zamanlarda sağlığın en önemli başlığı haline gelmiştir. Çevrenin insan sağlığı üzerindeki etkisinin anlaşılması, tüm ulusal ve uluslararası kuruluşları bu konuda harekete geçirmiştir. İş Sağlığı ve Endüstriyel Toksikoloji kavramları, uzun yıllardır Çevre Toksikolojisi ile birlikte değerlendirilmektedir. Kaynağı ne olursa olsun tüm toksikolojik maruz kalımlar, oluşturdukları akut sağlık sorunlarının yanısıra kronik hastalıkların oluşumunda da önemli bir rol oynamaktadırlar. Bunun bilincinde olan sağlık sistemleri toksikolojik analizi en az diğer laboratuvar analizleri kadar önemsemeye başlamışlar ve neredeyse rutin analizler içerisine almışlardır. Bu yaklaşımda sadece toksikolojik analiz değil, sonucun değerlendirilmesi ve yorumlanması, karmaşık durumlarda danışmanlık ve yönlendirme hizmetinin de sağlanması önem taşımaktadır.
Endüstriyel ve çevresel toksik maruz kalımlar ve hastalıklar arasındaki ilişkinin uzun yıllardır bilincinde olan Synlab ülkemizde bu alandaki en geniş toksikolojik analiz portföyüne sahiptir. Endüstriyel ve çevresel toksikoloji kapsamında dünyada kabul görmüş, uluslararası ölçeklerde değerlendirmeye alınmış, endüstriyel ve çevresel biyolojik izlem kapsamında en çok tercih edilen ve sürveyans sistemlerinde zorunlu kriter haline getirilmiş tüm toksikolojik analizler Laboratuvarlarımızda akredite bir şekilde yapılmakta ve gereksinim duyulması durumunda sonrasında da bilimsel destek ve danışmanlık desteği verilmektedir.

 

 

 

 

SYNLAB Türkiye © 2024 - Tüm Hakları Saklıdır.

Bu site, işleyişini iyileştirmek için teknik çerezleri ve kullanıcıların nasıl kullandığı hakkında bilgi toplamak için üçüncü taraf analitik çerezlerini kullanır. Daha fazla bilgi edinmek veya çerezlerin tümünü veya bazılarını devre dışı bırakmak istiyorsanız, Çerez Politikamızı tıklayın. Bu başlığın altındaki herhangi bir öğeye erişirseniz veya tamam'ı tıklarsanız, tanımlama bilgilerinin kullanılmasına izin vermiş olursunuz.