SYNLAB Blog Yazıları

Vitamin B12

Kanda ve idrarda Metil Malonik Asit (MMA) yüksekliği, yetişkinlerde çoğunlukla vitamin B12 nutrisyonel eksikliğinin göstergesidir. Bağırsaklardan emilim bozukluğu, diyetle yetersiz alım gibi sebepleri bulunmaktadır. Vitamin B12 eksikliği özellikle ileri yaş grubunda sadece periferal nöropati, pozisyon duyusu kaybı, depresyon, hafıza bozuklukları ile kendini gösterebilir. Bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar, serum ve idrar MMA testlerinin vitamin B12 eksikliğini göstermede kanda VİTAMİN B12 testinden daha duyarlı olduğunu göstermektedir.

Çocuk hastalardaki MMA yüksekliği, metilmalonik asidemi hastalığının göstergesi olabilir. Bu çocuklarda tanı için ileri testlere ihtiyaç vardır.

 

Histamin İntoleransı

Histamin intoleransı, histaminin vücuttaki normal fonksiyonlarını gerçekleştirdiği seviyenin üzerine çıkmasıyla meydana gelir. Fazla histamin, alerjiye benzeyen semptomlara neden olur. Histamin intoleransı olan hastalarla gıda duyarlılığı veya alerjisi olan hastalar benzer belirtiler gösterir. Histamin intoleransının başlıca belirtileri: Hapşırık, burun tıkanıklığı, yüzde kızarma, başağrısı, sebebi saptanamayan dismenore (şiddetli adet sancıları), başağrısı, aritmi, ürtiker, migren, kaşıntı, atopik egzema… Sıkça alerji ile karışır. Alerji tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar histamin intoleransı belirtilerinin artmasına sebep olmaktadır. Histamin intoleransında, histamin konsantrasyonunda yükseklik ve/veya Diamin Oksidaz (DAO) aktivitesinde azalma görülür.