İltihabi Barsak Hastalıkları

Fekal Kalprotektin ve İltihabi Barsak Hastalıkları

Barsak hastalıklarından, karın ağrısı ve ishalle giden iltihaplı barsak hastalığının sıklığı çocuk ve erişkinlerde artmaktadır. İnflamatuar (ilithaplı) barsak hastalığının iki ana şekli vardır: Crohn hastalığı ve ülseratif kolit.

Ne Zaman Şüphelenmek Gerekir?

4 haftayı geçen veya 6 ayda ikiden fazla tekrar eden karın ağrısı ve ishal varsa, bu hastalıkları akla getirmek gereklidir. Ayrıca makattan kanama, kilo kaybı veya kansızlık varsa bu hastalıkların olma olasılığı artmaktadır.

 

Şüphe olduğu zaman, tanı koymak amacıyla endoskopik (endo: iç, skopi: bakma) incelemeler gerekmektedir. Ancak şüpheli vakaların büyük çoğunluğunda endoskopide bir anormallik bulunamamaktadır. Düşük riskteki hastaların tesbiti ile endoskopik inceleme ihtiyacının azalacağı düşünülmektedir. Kalprotektin iltihab hücrelerinde bulunan bir proteindir. Bu protein, dışkı örneklerinde 7 güne kadar oda sıcaklığında stabil kalabilmekte, ve 5 gram örnek yeterli olmaktadır. 2000 yılından beri bu test kullanılmaktadır.

Neden Kalprotektin

Bugünkü çalışmamız, yapılan 13 çalışmanın metaanalizi. Bu çalışmalarda kalprotektin’in sensivitesi  ve spesifitesi (yani test + hastalık var, test – hastalık yok diyebilme oranı) %93 olarak bulunmuştur. Kalprotektin ile endoskopi ihtiyacı %67 azalmıştır, ancak erişkinlerde yanlış negatiflik hastaların %6’sında tanı koymayı geciktirmiştir.

 

Kalprotektin ölçümü için spesifik endikasyonlar şunlardır:

  • İltihabi bağırsak hastalığının fonksiyonel bağırsak hastalığından ayrılması ve kolonoskopi gibi invaziv işlemlerden kaçınılması
  • İBH aktivitesinin belirlenmesi
  • İBH tedavilerinin etkinliğinin değerlendirilmesi
  • İBH alevlenmelerinin belirlenmesi
  • Endoskopi ve iğne fobisi olan hastalarda alternatif tanı testi olarak kullanılması.

 

 

Fekal Kalprotektin ve İltihabi Barsak Hastalıkları