Genel Sağlık Taraması

BU TARAMA NEDEN ÖNEMLİ?

Bir ülkenin en değerli varlığı olan yetişmiş, nitelikli, iyi niyetli insanların sağlıklı bir şekilde uzun yıllar çalışması ile toplum ve ülkeler huzurlu bir şekilde hayatlarını devam ettirirler. Toplumda çok sık gözlenen fakat farkına çok geç varılan, fark ettikten sonra da yaşam kalitesini bozan ve yaşam süresini kısaltan hastalıkların önceden belirlenmesi ve gerekli önlemlerin önceden alınması günümüzde modern tıbbın en önde gelen görevidir. Biz bu tarama ile çok kapsamlı bir şekilde yaygın görülen hastalık ve durumları inceleyip ayrıntılı bir şekilde yorumlu rapor halinde hasta ve klinisyen doktora önerilerde bulunacağız.

BU TARAMA TESTİNİ KİMLER YAPTIRMALI?

Kırk yaşını geçmiş kadın-erkek sağlıklı veya herhangi bir hastalığı olan kişiler bu testi iki yılda bir yaptırarak sağlıklarını kontrol altında bulundurmaları önerilir. Yaş ilerledikçe sağlığımızla ilgili karşılaştığımız birçok belirtinin altta yatan bir nedeni ve birçoğunun da çaresi bulunmaktadır. Arabamıza verdiğimiz önemi biraz da kendimize gösterirsek daha kaliteli bir yaşam süreriz.


BU TESTLERİN ÖZELLİĞİ NEDİR?

Kan, idrar, gaita ve tükürük örneklerinden toplamda 130 civarında farklı test çalışılacaktır. Görüntüleme testleri bulunmamaktadır. Bu testlerin bir kısmı rutinde kullanılan testler değildir fakat bazı hastalıkların ortaya çıkarılmasında birçok literatür tarafından yararı gösterilmiş testlerdir. Bu testlerle vücuttaki birçok sistem değerlendirilecek ve normal olmayan sonuçlar elde edildiğinde ilgili branş doktorlarına yönlendirerek gerek duyulursa ilave testlerle tanı ve tedaviye gidilmesi sağlanacaktır. Hastalık boyutuna ulaşmayan test sonuçları için gerekli öneriler yazılı ve arzu edilirse sözlü olarak bildirilecektir.

BU TESTLERİN YORUMUNU KİM YAPACAK?

Taraması yapılan testlerle ilgili uzun yıllar çalışması ve konuşmaları olan Doç. Dr. Metin YILDIRIMKAYA bu konuda hastalarımıza yardımcı olacaktır.

SAĞLIKLI YAŞAYALIM! SAĞLIKLI YAŞLANALIM!


Taraması Yapılacak Hastalıklar

Diyabet ve İnsülin Direnci

Glukoz, İnsülin, HOMA - IR İndeksi, Adiponektin ve Hemoglobin A1c

Böbrek Hastalıkları

Üre, Kreatinin, eGFR, Sistatin C, Ürik asit, Mikroalbuminüri, Sodyum, Potasyum, Klor, Tam İdrar Tahlili

Karaciğer Hastalıkları

Total Protein, Albumin, ALT, AST, ALP, GGT, Total Bilirubin, Direkt Bilirubin, Safra Asitleri, Protein Elektroforezi

Anemi

Tam Kan Sayımı, Demir, Demir Bağlama Kapasitesi, TransferrinSaturasyonu, Hemoglobin Elektroforezi, Ferritin, Vitamin B12, Folat

Besinsel Elementlerin Durumu

Bakır, Çinko, Krom, Magnezyum, Mangan, Molibden, Selenyum

Toksik Elementlerin Durumu

Aluminyum, Arsenik, Kadmiyum, Kurşun, Civa, Nikel

Kan Yağları, Kalp - Damar Hastalıkları ve Kalp Yetmezliği

Kolesterol, Trigliserid, HDL ve LDL kolesterol, Lipoprotein a, Apolipoprotein A1, Apolipoprotein B100, ApoB/ApoA1, Okside LDL, Homosistein, Sensitif CRP, Fibrinojen, ADMA(Asimetrik dimetilarginin), NT-ProBNP

Hepatit Parametreleri

HAV Total, HBsAg, Anti HBs, Anti HCV, Anti HIV

Romatizmal Hastalıklar

Sedimentasyon, CRP, RF, Anti CCP, KreatinKinaz

Tiroid Testleri

TSH, Serbest T4, Serbest T3, Reverse T3, Tiroglobulin, Anti TG, Anti TPO, İdrarda İyot

Kanser Belirteçleri

CEA, CA 19-9, CA 15-3, CA 125, CA72-4, Kalsitonin, PSA, AFP, HCG, Amilaz, Gaitada Gizli Kan, Gaitada HelikobakterPilori Antijeni

Beslenme ve Vitamin Testleri

Vitamin A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, Folik Asit, Metilmalonik Asit

Çölyak Hastalığı ve Gluten Duyarlılığı

Total IgA, Anti TransglutaminazIgA, Anti Deaminated Gliadin IgA, Anti Gliadin IgA, Anti Gliadin IgG ve gerekirse Anti Endomisial IgA

Adrenal Yorgunluk Testleri

ACTH, Tükürükte Kortizol - 4 ölçüm- DHEA-SO4, Aldosteron, Renin

Kadın Hormonal Durum

Progesteron, Total Testosteron, Androstenedion, Estradiol, FSH, LH, Prolaktin, Büyüme Hormonu, IGF-1, IGFBP-3, SHBG

Erkek Hormonal Durum

Total Testosteron, Dihidrotestosteron, Serbest Testosteron, Estradiol, Progesteron, Luteinizan hormon, IGF-1, IGFBP-3, SHBG

Osteoporoz ve Kemik Metabolizması

PTH, Vitamin D, Kalsiyum, Fosfor, Osteokalsin, P1NP, İdrarda Deoksipridinolin, C-Telopeptid