Sinir Sistemi ile ilişkili İnfeksiyon testleri

Borrelia burgdorferi IgG & IgM Antikorları, [İFA]
Bu test Lyme hastalığının erken ve geç evresini belirlemek için kullanılan bir tarama testidir. Hastalığın erken evresini belirlemek için (eritema migransın başlangıcından itibaren ilk 4 hafta) İgM ve İgG antikorları araştırılmalıdır. Geç dönem Lyme hastalığı (eritema migransın başlangıcından 4 hafta sonra) için ise sadece İgG antikoru araştırılmalıdır. Tüm İgM ve İgG pozitiflikleri immünblot metoduyla teyid edilmelidir.


Borrelia burgdorferi IgG & IgM Antikorları, İmmunblot
Lyme immünoblotların yorumu için birkaç kriter bulunur. İgM pozitif blot için en az 3 İgM bandından (23, 39 veya 41 kDa) ikisinin bulunması gerekir. Şüpheli bir İgM blotı için 7 İgM bandından (23, 31, 34, 37,39, 41 veya 83/93 kDa) en az birinin bulunması gerekir. İgG pozitif blot için 7 İgG bandından (18/20, 23, 31, 34, 35, 39 veya 83/93 kDa) en az üçünün bulunması gerekir. Şüpheli bir İgG blotı için 7 İgG bandından bir veya ikisinin bulunması gerekir. Pozitif, şüpheli veya negatif sonuçlar rapor edilir.