Aktive - Vitamin B12 Hakkında


 

 

 

LABORATUVARIMIZDA AKTİVE- VİTAMİN B12 (HOLOTRANSKOBALAMİN) TESTİ ÇALIŞILMAYA BAŞLANMIŞTIR.

    Vitamin B12 (Kobalamin) eksikliği tanısında kullanılan testlerden bir tanesi olan Holotranskobalamin, biyolojik olarak aktif olan kobalamini taşımaktadır.  Holotranskobalaminin genetik eksiklik veya anormallikleri, serum vitamin B12 düzeyi referans aralıklar içerisinde olan hastalarda, kobalamin eksikliği belirtilerine neden olmaktadır. Holotranskobalaminin yarılanma ömrünün kısalığı da kobalamin eksikliğinin tanı belirteçlerinden biri haline gelmesine katkıda bulunmuştur.

    Vitamin B12 eksikliği tanı ve değerlendirilmesinde kullanılan diğer testler; Serum vitamin B12, Metilmalonik asit (MMA), Anti-intrinsik faktör de laboratuvarımızda çalışılmaktadır.