ICP-MS cihazımızda meydana gelen arıza hakkında...

"Sayın İlgili,

ICP-MS cihazımızda meydana gelen arıza sebebiyle Çinko serum ve eritrosit içi; Bakır serum ve eritrosit içi, testleri haricindeki Eser Element testlerinin (selenyum, iyot, kurşun, bakır idrar, civa, vb...) sonuçlanma sürelerinde gecikme yaşanacaktır. Cihaz arızasının giderilmesiyle beraber testleri çalışmaya başlayacağız. 25.09.2018 tarihine kadar gelmiş olan hastalarımızın sonuçları 01.10.2018 tarihine kadar çıkmış olacaktır. 26.09.2018 tarihinden itibarende normal sonuç verme sürecimiz işleyecektir. Yaşanan aksaklık sebebiyle sizlerden özür dileriz.

Bilginize."

Aktive - Vitamin B12 Hakkında


 

 

 

LABORATUVARIMIZDA AKTİVE- VİTAMİN B12 (HOLOTRANSKOBALAMİN) TESTİ ÇALIŞILMAYA BAŞLANMIŞTIR.

    Vitamin B12 (Kobalamin) eksikliği tanısında kullanılan testlerden bir tanesi olan Holotranskobalamin, biyolojik olarak aktif olan kobalamini taşımaktadır.  Holotranskobalaminin genetik eksiklik veya anormallikleri, serum vitamin B12 düzeyi referans aralıklar içerisinde olan hastalarda, kobalamin eksikliği belirtilerine neden olmaktadır. Holotranskobalaminin yarılanma ömrünün kısalığı da kobalamin eksikliğinin tanı belirteçlerinden biri haline gelmesine katkıda bulunmuştur.

    Vitamin B12 eksikliği tanı ve değerlendirilmesinde kullanılan diğer testler; Serum vitamin B12, Metilmalonik asit (MMA), Anti-intrinsik faktör de laboratuvarımızda çalışılmaktadır.