D Vitamini


25-Hidroksi Vitamin D (25-OH Kolekalsiferol)

 

 * D vitamini eksikliğinin teşhisinde ve replasman tedavisinin takibinde,

 * Rickets ve osteomalazi ayırıcı tanısında,

 * D vitamini fazlalığının tanı ve takibinde kullanılır.

 

1,25 Dihidroksivitamin D

* Böbrek hastalığı olan kişilerin Vitamin D düzeylerinin araştırılması için ikinci basamak testtir.

* Kalıtımsal Renal 1-Alfa Hidroksilaz eksikliğine bağlı Rickets hastalığında  veya  1,25-dihidroksivitamin D'ye organ direncinde  istenecek testtir.

* Hiperkalseminin ayırıcı tanısının araştırılmasında kullanılır.