Kreatinin Referans Aralıkları Değişmiştir

Devamı için tıklayınız.


 

YENİ

 

REFERANS ARALIĞI  

 

BİRİM

 

CİHAZ/METOD

 

ÖRNEK TÜRÜ

 

 

ESKİ

SERUM

 

Erkek 14 – 99: 0,67 – 1,17

Kadın 14 – 99: 0,51 – 0,95

0 gün - 4  gün: 0,31 – 0,98

4 gün – 1 ay: 0,16 – 0,39

1 ay – 14 yıl: 0,26 – 0,77

 

 

 

mg/dL

 

 

Beckman Coulter AU 680

 

 

SERUM

YENİ

SERUM

18-60      Erkek 0.9-1.3

yaş          Kadın 0.6-1.1

60-90      Erkek 0.8-1.3

 yaş         Kadın 0.6-1.2

> 90         Erkek 1.0-1.7

                Kadın 0.6-1.3

Yenidoğan : 0 gün - 4 gün: 0,3 - 1,0

Bebek        :4 gün - 1 ay:  0,2 - 0,4

Çocuk        :1 ay - 14 yıl: 0,3 - 0,7

Genç          :14 yıl - 18 yıl: 0,5 - 1,0 

mg/dL

 

Beckman Coulter AU 5800

 

SERUM

Kaynak:

 

01.02.2017 tarihinden itibaren yukarıda yer alan testin referans aralığı Belirtilen şekilde değişmiştir.