Memnuniyet Anketi

MEMNUNİYET ANKET FORMU

GENEL İMAJ:

* HİZMET ALMADIM/FİKRİM YOK
1. Synlab Laboratuvarları'nın faaliyetleri ve çalışma alanlarını biliyorum.
2. Synlab Laboratuvarları'nın firmanız açısından önem derecesini belirtiniz.

ULAŞILABİLİRLİK:

3. Gerekli durumlarda Synlab çalışanlarına kolayca ulaşılabilir.
4. Yapılan analiz taleplerini zamanında sağlar.
5. Gerekli bilgileri doğru bir şekilde sağlar.

İLETİŞİM:

6. Karşılıklı iş birliğine açık bir kuruluştur.
7. Önerilere açık bir kuruluştur.

DUYARLILIK:

8. İletilen öneri ve şikayetleri dikkate alır, uygulamaya geçirir.
9. Analiz konusundaki yeni talepleri en kısa sürede inceleyerek ilgili firmaya bilgi verir.

YAPILAN İŞLER:

10. İhtiyaçların zamanında karşılanması konusunda azami dikkat gösterir.
11. İhtiyaçların istenilen kalitede karşılanması konusunda azami dikkat gösterir.
12. Laboratuvar çalışanları, faaliyetleri konusunda deneyimli ve yetkindir.